Personbil.

Kørekort til personbil – kategori B

Nye regler der trådte i kraft den 1. januar 2017 betyder, at du nu tidligst må starte på køreundervisningen tre måneder før du fylder 17 år.

Starter du så tidligt, må du påregne en del ventetid på prøverne, idet du tidligst må gå til teoriprøve en måned før din 17 års fødselsdag og køreprøven må tidligst være på selve fødselsdagen.

Består du køreprøven inden du fylder 18 år, er der visse regler du skal forholde dig til:

  • 17-årige bilister skal indtil de fylder 18 år, ledsages af en voksen, som er mindst 30 år gammel, som har kørekort og mindst 10 års erfaring som bilist.
  • Den voksne ledsager må ikke selv have fået en frakendelse af sit kørekort i løbet af de seneste 10 år. Ved en ubetinget frakendelse, regnes den 10-årige periode fra frakendelsens udløb. Ved en betinget frakendelse regnes den 10-årige periode fra den endelige vedtagelse/dom.
  • Den voksne ledsager skal selv være i stand til at køre bil og må ikke være beruset.
  • 17-årige skal følge færdselsloven på lige fod med alle andre.

Teoriundervisningen tager 5 uger og hele forløbet tager typisk 6-8 uger.

Du skal have gennemgået et færdselsrelateret førstehjælpskursus og du skal have fat i en lægeerklæring.
Begge dele afleveres til køreskolen så tidligt i forløbet som muligt.

Politiets prøvegebyr på kr. 600,- betales inden der bestilles prøve. Du får et betalingslink via e-boks.

I undervisningen skal du iflg. loven min. gennemgå nedenstående antal lektioner á 45 min:

Manøvrebane: 4 lektioner
Lillebæltsvej 61, Esbjerg N.

Køretimer i skolevogn: 16 lektioner

Køreteknisk kursus: 4 lektioner
Gellerupvej 113, Varde

Teori: 29 lektioner
Ndr. Fovrfeldvej 46, Esbjerg V.

Pris inkl. skolevogn til én køreprøve: kr. 13.900.-

Bemærk, prisen er en tidbudspris for den samlede lovpakke. Afbrydes forløbet afregnes til fuld pris.

Pris pr. ekstra kørelektion: kr. 550,-
Pris for leje af skolevognen pr. ekstra køreprøve: kr. 650,-

Teoribog og cd med teoriprøver, kan lånes mod et depositum på kr. 250,- pr stk. Begge dele, eller koder til online undervisning og teoriprøver, der gælder i 120 dage, kan med fordel købes for samme pris.

Der er normalt teori tirsdag og torsdag kl. 18.00. Tidspunktet kan ændres, hvis der er enighed om det på holdet.

Tilmelding til personbil – kategori B