Corona regler:

I KØRESKOLEN:
Ved ankomst til køreskolen skal der sprittes/vaskes hænder og anvendes mundbind/visir.
Medbring bevis for negativ test indenfor 72 timer fra testen er taget, eller en positiv test der ikke er under 14 eller over 180 dage gammel, eller bevis på færdig vaccination. Ellers bortvisning!
Meld afbud hvis du har symptomer.
Hold afstand.
Der må være max 12 elever i teorilokalet. (Én elev pr to m2 gulvplads)
Sid med én stols mellemrum med mindre I er søskende eller følges ad som nære venner. Sid på samme plads hver gang.
Der skal ikke anvendes mundbind/visir når I sidder på jeres plads.
Medtag jeres egen kuglepen/papir til notater.
Undgå unødvendig berøring af inventar.
Sprit/vask hænder så ofte som muligt. Også når I forlader køreskolen.
PÅ MANØVREBANEN:
Medbring bevis for negativ test indenfor 72 timer fra testen er taget, eller en positiv test der ikke er under 14 eller over 180 dage gammel, eller bevis på færdig vaccination. Ellers bortvisning!
Ved instruktion i bilen på manøvrebanen, bruges mundbind/visir. Ikke når du er alene i bilen. Der er adgang til vand/sprit og bilen bliver afsprittet inden brug.
I SKOLEVOGNEN:
Medbring bevis for negativ test indenfor 72 timer fra testen er taget, eller en positiv test der ikke er under 14 eller over 180 dage gammel, eller bevis på færdig vaccination. Ellers bortvisning!
Ved kørsel i skolevogn bruges mundbind/visir. Der er adgang til håndsprit og bilen bliver afsprittet både før og efter hver elev.

BEMÆRK:
Underviser er fritaget for tests og brug af mundbind/visir.

Læs nedenstående og noter dig det der vedrører dig.

Retningslinjer for gennemførelse teori- og køreprøver ift. Covid-19-situationen.

Afvikling af teoriprøver

Det vil afhænge af teoriprøvens lokaler og omgivelser i øvrigt, om der stilles krav om brug af mundbind ved afviklingen heraf, herunder i forbindelse med selve adgangen til lokalet, i venterum mv. Dette kan f.eks. skyldes, at der ved afviklingen af teoriprøver på visse politistationer mv. er adgang for offentligheden, hvorfor der i så fald vil være krav om brug af mundbind eller visir. Det er politiet på det givne sted, der foretager vurderingen, om der skal stilles sådanne krav.

Der opfordres til, at man for en sikkerheds skyld medbringer et mundbind, så man ikke bliver afvist på det grundlag.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer angiver videre, at man generelt skal minimere tæt fysisk kontakt, sikre god håndhygiejne og reagere på (milde) symptomer på COVID-19.

 • Der skal bæres mundbind på køreskoler, hvor der gennemføres teoriundervisning og til teoriprøven. Samtidig skal der fremvises bevis for negativ test indenfor 72 timer fra testen er taget, eller en positiv test der ikke er under 14 eller over 180 dage gammel, eller bevis på færdig vaccination. Ellers bortvisning!
 • Såfremt prøvetager hoster, virker forkølet eller på anden måde ser syg ud, kan vedkommende ikke deltage i teoriprøven. Der tages i så fald en samtale med prøvetager om udsættelse af prøven. Kompetencen til afslutte, ej indlede, prøven ligger hos den prøvesagkyndige/tilsynsførende. Den prøvesagkyndige/tilsynsførende skal i givet fald udfærdige en skriftlige begrundelse for, hvorfor teoriprøven afsluttes/ej indledes.
 • Lokaler indrettes, så der kan holdes afstand mellem prøvesagkyndige/tilsynsførende og mellem prøvedeltagere, fx ved at fordele prøvedeltagere i mindre hold eller over flere lokaler mv.
 • Afstanden mellem prøvedeltagernes pladser i test- og ventelokaler skal overholde de til enhver tid gældende anbefalinger fra Sundhedsmyndighederne.
 • Prøvedeltagerne instrueres i at møde præcis og respektere afstand, så de undgår fælles ventetid og overholder afstand inden/under/efter prøveaflæggelse
 • Prøvedeltagerne instrueres i at iagttage god håndhygiejne inden prøve.
 • Det påhviler de ansvarlige for den enkelte lokalitet at sikre ovenstående.

 

Afvikling af køreprøver

De praktiske køreprøver skal afholdes med mundbind eller visir. Kravet er ligeledes gældende ved helbredsmæssige køretests.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer angiver videre, at man generelt skal minimere tæt fysisk kontakt, sikre god håndhygiejne og reagere på (milde) symptomer på COVID-19.

Konkret i forhold til afvikling af køreprøver indebærer de generelle retningslinjer, uanset køretøjets art, at:

 • Prøvesagskyndig og prøvetager skal bære mundbind eller visir, når de sidder i samme kabine. Kravet gælder også ved helbredsmæssige køretests.
 • Prøvesagkyndige skal foretage en besigtigelse og en følgende vurdering af prøvetager inden køreprøven. Såfremt prøvetager hoster, virker forkølet eller på anden måde ser syg ud, tages der en samtale om udsættelse af prøven. Kompetencen til at afslutte, ej indlede, prøven ligger hos den prøvesagkyndige. Den prøvesagkyndige skal i givet fald udfærdige en skriftlige begrundelse for, hvorfor køreprøven afsluttes/ej indledes.
 • Prøvetager skal medbringe bevis for negativ test indenfor 72 timer fra testen er taget, eller en positiv test der ikke er under 14 eller over 180 dage gammel, eller bevis på færdig vaccination. Ellers ingen prøve.
 • Skolevognen skal være tydeligt rengjort umiddelbart før køreprøven.
 • Skolevognens fælles kontaktpunkter (herunder bakspejl, rat, gearstang, håndbremse, håndtag, lyskontakter, paneler m.m.) rengøres/afsprittes i overværelse af prøvesagkyndig umiddelbart før prøven. Sundhedsstyrelsen betragter ikke sædebetræk, som kontaktpunkt. Det er kørelærerens ansvar, at der er sprit/desinfektion og papir til rådighed for rengøring af kontaktpunkter.
 • Prøvesagkyndige skal som minimum vaske hænder eller bruge håndsprit inden hver køreprøve
 • Prøvetager skal vaske hænder eller bruge håndsprit umiddelbart før køreprøve
 • Tiden med tæt kontakt mellem prøvesagkyndig og prøvetager mindskes, fx ved at indledende forklaring og instruktion finder sted uden for bilen
 • Undgå at give hånd til prøvetager

Link til lovkrav til køreprøven:  https://drive4you.dk/praktisk-proeve/

Til jer der oprindeligt skulle have startet tirsdag den 16.2./den 21.4., er vi nu rykket helt frem med start mandag den 10.5. Der er teori mandage og onsdage. Manøvrebanen er reserveret til fredag den 14.5. og mandag den 17.5.