Førstehjælpskursus.

Det er i dag et krav, at man har gennemført færdsels- relateret førstehjælp i forbindelse med erhvervelse af kørekort.

Denne uddannelse bliver ved Evas Køreskole afholdt af FørstehjælpsKompasset, hvor Jakob Ravn er instruktør.

Jakob er til daglig officer i Hæren, hvor fra han har sin uddannelse og erfaring.

Kurset gør dig i stand til at handle i færdselsrelaterede ulykker, herunder lærer du også at lave hjerte/lungeredning og du bliver uddannet i at bruge en hjertestarter. Der er på kurset fokus på at førstehjælp er noget der skal øves i praksis, så forbered dig på en dag med en masse praktiske øvelser, hvor du får brugt kroppen såvel som hovedet.

Kurset tager 8 timer og afholdes på adressen:

Ndr. Fovrfeldvej 46, Esbjerg V.
Pris: kr 600.-

Tilmelding til førstehjælpskursus